Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 25.01.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL.3-1/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Eksploatacji złoża bazaltu Lubień w powiększonych granicach projektowanego obszaru górniczego LUBIEŃ I"
3 Znak sprawy RL.7624-3/10
4 Data wydania 25-01-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O. O.

IŁŻYCKA 24F, 02-135 WARSZAWA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL.3/10
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole