Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 12.03.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL26-1/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa rosnącego w granicach działki nr 259, obręb Koskowice, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6133-26/10
4 Data wydania 12-03-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
SEREDYSZYN WŁADYSŁAW

KOSKOWICE 5, 59-241 LEGNICKIE POLE


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL26/10
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr RL.6133-26/10 z dnia 12.03.2010r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole