Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 26.03.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL33/10
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 16 szt. drzew, rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 2187D (nr geodezyjny 221/1), obręb Lubień, Gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6133-33/2010
4 Data złożenia 22-03-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LEGNICY

PL. SŁOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) ecyzja nr RL.6133-33/10 z dnia 16.04.2010r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole