Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 20.04.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL.1-1/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej, przesyłowej 35/4, 39, 12, 11, 10, 9, 7, 25, 24, 29/2, 33/2, 36/4, 36/3, 36/1, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 35/3, 80/2, 30, 79/1, 80/1, 90/1, 90/2, 21/369, 52, 54, 59, 63/2, 60, 61, 57, 84/1, 71/1, 86/7, 85/2, 86/5, 26, 27, 28, 4/3, 4/1, 4/4, 5 obręb Czarnków oraz na działce 3/3 obręb Lubień
3 Znak sprawy RL.7624-1/10
4 Data wydania 20-04-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GMINA LEGNICKIE POLE

K.I.DINTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia Karta A RL.1/10
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole