Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 30.08.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL87-1/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa rosnącego w granicach działki nr 194, obręb Bartoszów, gmina Legnickie Pole
3 Znak sprawy RL.6133-87/10
4 Data wydania 30-08-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL87/10
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr RL.6133-87/10 z dnia 30.08.2010r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole