Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 15.10.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL.2/10
2 Zakres przedmiotowy wniosku Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie zakładu produkcyjnego firmy WINKELMANN Sp. z o. o. w Legnickim Polu na działkach nr 417/4 i 417/14 obręb Nowa Wieś Legnicka".
3 Znak sprawy RL.7624/2/10
4 Data złożenia 14-10-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) WINKELMANN SP. Z O. O.

JAWORZYŃSKA 277, 59-241 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - karta informacyjna przedsięwziecia, - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami objętymi przedsięwzięciem oraz uwidocznionymi działkami sąsiednimi,
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RL.7624-2/10 z dnia 22 grudnia 2010r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole