Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 05.11.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL106/10
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5m2 krzewów rosnących w granicach działki nr 262 i 1m2 krzewów rosnących w granicach działki nr 296, obręb Kłębanowice, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6133-106/10
4 Data złożenia 21-10-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Tytuł prawa własności do nieruchomości, mapka z lokalizacją, zdjęcia
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja nr RL.6133-106/10 z dnia 17.11.2010r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole