Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 16.12.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL.3/10
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Eksploatacji złoża bazaltu "Lubień" w powiększonych granicach projektowego obszaru górniczego "LubieńI"
3 Znak sprawy RL.7624-3/10
4 Data złożenia 15-12-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O. O.

IŁŻYCKA 24F, 02-135 WARSZAWA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RL.7624-3/10
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole