Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 22.12.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL.2-1/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na " Budowie zakładu produkcyjnego firmy WINKELMANN Sp. z o. o. w Legnickim Polu na działkach nr 417/4 i 417/14 obręb Nowa Wieś Legnicka".
3 Znak sprawy RL.7624-2/10
4 Data wydania 22-12-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy WINKELMANN SP. Z O. O.

JAWORZYŃSKA 277, 59-241 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL.2/10
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole