Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 10.03.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL29/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 215Wp, obręb Mikołajowice, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.29.2011
4 Data złożenia 07-03-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

MACIEJA RATAJA 32, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapka z lokalizacją
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) decyzja nr RL.6131.29.2011 z dnia 06.04.2011r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole