Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 22.03.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 1/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną, realizowanej na działkach nr:471/26; 417/27; 417/28; 417/29, obręb Nowa Wieś Legnicka \, gmina Legnickie Pole
3 Znak sprawy RL.6220.1.2011
4 Data złożenia 18-03-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PANATTONI EUROPE SP. Z O. O.

EMILI PLATER 53, 00-113 WARSZAWA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole