Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 06.04.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL28-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wyciecie 5 szt. drzew rosnących w granicach działki nr 32 (koryto cieku Wierzbiak), obręb Biskupice; 3 szt. drzew rosnących w granicach działki nr 218 (koryto cieku Wierzbiak), obręb Lubień, gmina Legnickie Pole
3 Znak sprawy RL.6131.28.2011
4 Data wydania 06-04-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

MACIEJA RATAJA 32, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL28/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr RL.6131.28.2011 z dnia 06.04.2011
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole