Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 02.05.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL51/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. drzew w granicach działki nr 462/1, obręb Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.51.2011
4 Data złożenia 18-04-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.H.U. LIZENA
KASZEWSKI ZDZISŁAW

HUTNIKÓW 18/12, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Tytuł prawa własności do nieruchomości, mapka z lokalizacją
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole