Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 09.05.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL49-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w granicach działki nr 142/1, obręb Gniewomierz. Odmowa wycięcia 1 szt. drzewa rosnącego w granicach działki nr 142/1, obręb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL. 6131.49.2011
4 Data wydania 09-05-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL49/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr RL.6131.49.2011 z dnia 09.05.2011
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole