Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 11.05.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 2/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie zakładu VOSS Automotive Polska Sp. z o. o., na działce nr: 417/5, obręb Nowa Wieś Legnicka, gmina legnickie Pole
3 Znak sprawy RL6220.2.2011
4 Data złożenia 26-04-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.

NOWA WIEŚ LEGNICKA 101, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RL.6220.2.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. decyzja umarzająca postępowanie administracyjne
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole