Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 08.06.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL51-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 8szt. drzew rosnących w granicach działki nr 462/1, obręb Legnickie Pole
3 Znak sprawy RL6133-51/11
4 Data wydania 08-06-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy P.H.U. LIZENA
KASZEWSKI ZDZISŁAW

HUTNIKÓW 18/12, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL51/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr Rl.6133-51/11 z dnia 08.06.2011r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole