Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 03.08.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL34/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (wiatrołomów), rosnących w granicach działki nr 387/3, obręb Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.34.2011
4 Data złożenia 01-08-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Tytuł prawa własności do nieruchomości , mapka
7 Nazwa organu - adresata wniosku
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Karta B
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole