Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 28.12.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL111/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z gat. topola rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 23 (Nr 2202D), obręb Biskupice, oraz w granicach drogi nr 379/2 obręb Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.111.2011
4 Data złożenia 21-12-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

PLAC SLOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapka z lokalizacją drzew, zdjęcia
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Karta B
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji NA ZASADACH OGÓLNYCH
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole