Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 17.02.2012r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL 10/1/12
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z gat. topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 374D (Nr2187D), obręb Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.10/1.2012
4 Data wydania 17-02-2012
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

PLAC SLOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL10/1/12
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr RL.6131.10/1.2012 z dnia 17.02.2012r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji NA ZASADACH OGÓLNYCH
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole