Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 06.04.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL48/12
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zgody na usunięcie krzewów, rosnących w granicach rowów Skarbu Państwa nr 216W, 243W,244W obręb Mikołajowice, Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.48.2012
4 Data złożenia 02-04-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Zgoda Starosty Powiatowego w Legnicy nr : AS.6131.45.2012 z dnia 12.03.2012r. , mapka z lokalizacją.
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Karta B
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji NA ZASADACH OGÓLNYCH
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole