Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 09.01.2013r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RL4/13
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zgody na usunięcie 4szt. drzew z gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 405, obręb Taczalin, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.4.2013
4 Data złożenia 07-01-2013
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

PLAC SLOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku akt własności, mapka z lokalizacją drzew, zdjęcia.
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Karta B
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji NA ZASADACH OGÓLNYCH
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole