Jesteś w: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Aktualizacja: 13.08.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RL 57/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie 12szt. drzew rosnących w granicach działki nr 1/1, obręb Koskowice, gmina Legnickie Pole.
3 Znak sprawy RL.6131.57.2013
4 Data wydania 13-08-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

DIENTZENHOFERA 1, 59-241 LEGNICKIE POLE


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

JAWORZYŃSKA 199, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RL57/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

OCHRONA ŚRODOWISKA
15
76 85 82 820
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nr RL.6131.57.2013 z dnia 13.08.2013r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji NA ZASADACH OGÓLNYCH
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

© Urząd Gminy Legnickie Pole